CONSCIENCIAR


El primer eix que treballem  a l’associació és la sensibilització. Sensibilitzar significa dona visibilitat a la problemàtica del suïcidi, alertar sobre la seva amplitud i promoure  la solidaritat tan a nivell de prevenció com de recolzament a les persones en dol. Sensibilitzar passa per parlar del suïcidi i facilitar que se’n parli. El suïcidi és un tema totalment tabú, envoltat per un   gran silenci polític i social. Però que no se’n parli no significa que no existeix, el silenci tan sols empitjora  la situació. Es necessari fomentar el diàleg i posar en marxa campanyes  de conscienciació. Volem contribuir a trencar el tabú i l’estigma al voltant del suïcidi i el dol per suïcidi, és imprescindible per entendre i ajudar a les persones que ho necessiten.

A APSAS creiem que la sensibilitat és lo primer.