Què fem


Des d’APSAS treballem 3 eixos principals entorn al suïcidi: la sensibilització, la prevenció i l’atenció al dol (postvenció).

 

Els nostres objectius prioritaris són:

 • Trencar el tabú sobre el suïcidi i facilitar que se’n pugui parlar d’una forma sensible i respectuosa.
 • Sensibilitzar l’opinió pública, les institucions i els professionals sobre el suïcidi.
 • Difondre coneixement sobre la prevenció del suïcidi i desenvolupar continguts i activitats de prevenció.
 • Acollir persones que han perdut un ésser estimat per suïcidi i acompanyar-les en el seu procés de dol.

 

Per aconseguir aquests objectius, posem en marxa accions com aquestes:

 • Cercar i difondre informació relativa a la problemàtica del suïcidi.
 • Crear continguts i material divulgatiu per a la prevenció i la postvenció del suïcidi.
 • Posar en marxa accions per a la implicació de les institucions públiques i reivindicar la necessitat de polítiques i campanyes de prevenció.
 • Assessorar els professionals que per la seva pràctica puguin contribuir a la prevenció i la postvenció del suïcidi.
 • Organitzar tallers, xerrades, conferències, formacions, exposicions, en relació a la prevenció del suïcidi i l’atenció als supervivents (familiars i amics en dol per suïcidi).
 • Formar grups d’ajuda mútua per a afectats per suïcidi.
 • Oferir suport emocional al dol i teràpies individuals o en grup.
 • Organitzar activitats per trencar l’aïllament i crear una xarxa de recolzament entre supervivents.